Wij zijn overtuigd van de meerwaarde van een veilige en uitdagende leeromgeving
als basis voor de ontwikkeling van elk kind.
We hechten waarde aan het positief benaderen van elk kind als grondhouding.
Respectvolle communicatie tussen leerlingen, ouders en leerkrachten vormt daarbij
de basis van alle contact.
Wij kiezen voor een omgang die effectief is, voor dat kind of die ene groep,
zodat iedereen succes behaalt.
Door leerlingen deelgenoot te maken van hun onderwijsproces,
uit te dagen tot het uitvoeren van moeilijke opdrachten, verhogen we de motivatie en betrokkenheid.

Wij leveren een bijdrage aan de optimale ontwikkeling en ontplooiing van kinderen
in het vinden van hun levenspad in de samenleving van nu en de toekomst.