Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

G.M.R.

Onder de stichting ‘Marcant-BSV’ vallen naast onze school, nog een aantal andere scholen; zowel uit Hengelo als uit omliggende plaatsen. Voor ‘schooloverstijgende’ zaken heeft het bestuur een G.M.R. ingesteld. Hierin komen naast de zaken, die in de M.R. behandeld worden, ook zaken aan de orde als:  bestuur personeelsformatie, beleidsstukken voor de langere termijn, nascholing. Het doel is een formeel platform te realiseren voor overleg vanuit de geleding ouders en vanuit de geleding personeel.

Vergaderingen

De GMR komt in principe eens in de twee maanden bij elkaar. De voorzitter schrijft daartoe, in overleg met de secretaris, een vergadering uit met bijbehorende agenda. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt, ten behoeve van de leden en “het veld”.

Contact:

Voorzitter: Susanne Weenink
susanneweenink@home.nl

Secretaris: Yvonne Nijhuis
y.nijhuis@marcantonderwijs.nl