Stichting Marcant-BSV

Basisschool Sprankel maakt samen met 12 andere scholen deel uit van Marcant-BSV, Stichting basisonderwijs Twente op 12 locaties, verspreid in de regio Twente.

Vanaf 1 januari 2016 is de fusie Marcant en Stichting BSV een feit. We gaan verder onder de naam Marcant-BSV.

Marcant-BSV streeft er naar elk kind, zo nabij mogelijk, een passend aanbod van onderwijs en zorg te bieden. De stichting biedt onderwijs aan ca. 1800 leerlingen. Alle betrokkenen, van directeur, leerkracht tot intern begeleider, werken samen aan een goede interne zorg op school vanuit een combinatie van opbrengst- en handelingsgerichte visie. Hierbij zijn de onderwijsbehoefte van het kind en goed partnerschap met ouders uitgangspunt; er wordt gedacht in kansen en mogelijkheden.

Marcant-BSV ondersteunt scholen bij het omgaan met verschillen tussen kinderen met kennis en middelen, zodat zoveel mogelijk kinderen met succes de basisschool doorlopen. Wij hebben hierbij intensief contact met Jeugdzorg en Geestelijke Gezondheidsdienst (GGD), de gemeente Hof van Twente, Hengelo en Borne en andere samenwerkingsverbanden in Twente.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.marcantonderwijs.nl

bezoekadres bestuurskantoor:

Oostermaat 1a
7623 CS  Borne
074-8528235