Op deze dag hebben alle kinderen van Sprankel vrij i.v.m. studiedag van de leerkrachten